วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

GEOLOGIST FAREWELL

Up to the hill top,search for the outcrop

Though it is hard but it's my life.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น